Karaciğer de salgılanan, yağlarla ve bazı vitaminlerin emilimini sağlamak gibi önemli fonksiyonları olan safra sıvısı sindirim de önemli görevler üstlenir. Karaciğerde günlük 1 litre dolaylarında salgılanan ve karaciğerden mide ve midenin devamı niteliğindeki oniki parmak bağırsağına akarken safra kesesine gelerek burada birikir.

Safra içinde birçok maddeye sahip olan karmaşık bir yapıya sahiptir. İçeriğinde bulunan safra tuzları, lesitin, kolesterol gibi bileşikler arasındaki oran dengesiz bir biçimde değişirse safra katı hale geçerek küçük küçük çökeltiler oluşur.

Bunlar zamanla içesinde dahada katılaşıp büyüyerek taşları oluştururlar. Safra taşları genellikle pigment ve kolesterol taşları olarak iki gruba ayırmak mümkündür. Bu taşlar oluşumu ve daha sonrasında genellikle bir rahatsızlığa yol açmayarak gizli bir şekilde çoğalmaya ve büyümeye devam ederler.

Bazen acil olmayan durumlarda yapılan testler ve kimi ameliyatlarda fark edilebilirler. Âmâ bazı durumlarda oluşumu sırasında ağrıya yol açarak sinyal verebilirler. Özelikle üst karın tarafında şiddetli ağrı varsa safra taşından şüphelenebilir.

Bazen sırt ve omuza da vurabilen ağrılarda 24 saat sonra ağrı geçmemişse safra kesesinden oniki parmak bağırsağına itilmeye çalışan taş safra kesesinin giriş kanalını tıkamış olabilir. Ağrı yanında hastada bulantı, hafif ateş, iştahsızlık varsa muayenelerde kolayca tespit edilebilir. Diğer bir önemli belirteside sarılıktır.
Taşın safra kesesinden düşerek safra yolunu tıkamak suretiyle safranın bağırsağa ulaşamayıp kana karışarak burada birikmesi ile oluşur ve bu tıkanmadan bir kaç gün sonra ağrılarla birlikte, kusma ve hafif ateş gibi belirtilerle kendini gösterir.

Safra kesesi taşlarının kadınlarda erkeklere göre daha çok rastlanan bir durumdur. Ve orantısal olarak yaşın ilerlemesi, fazla kilo, aşırı yağlı yiyecekler tüketmekle daha çok görülen bir durumdur.

Safra kesesi taşları ve tedavisi çeşitli yöntemler ile yapılmaktadır. En çok tercih edilen ve güvenli olan yöntem aparoskopik ameliyatlardır. Geçmişte çeşitli ilaçlar eritilmesi denenmiş olsa da başarı sağlamamıştır.

Çünkü ana mekanizma ortadan kaldırılmadıkça taşların oluşum bir süre sonra devam etmekte ve bir kısır döngü oluşmaktadır. Taşlar safra kesesinde oluşmuşsa safra kesesi alınmalıdır. Eğer taşlar safra kanalının giriş ve çıkışlarında oluşmuşsa ek olarak başka tedaviler uygulamak gerekmektedir.

By admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir