Akut Septik Endokardit

Akut Septik Endokardit Nedir?

Puerperal sepsis, füronküloz, osteomiyelit ve apse gibi cerahatli bir odağın virülan bakterilerinin kana geçerek yaptıkları sepsis sonucu ortaya çıkan ağır bir hastalıktır. En ziyade rastlanan bakteriler streptokoklar ve stafilokoklardır. Diğer kokların da rolü olabilir.

Klinik tablo: Septik bir hastalık tablosunun seyrinde kalp odaklarında kuvvetli sistolik veya diastolik üfürümlerin duyulmaya başlaması dikkati çeker.

Akut Septik Endokardit Tedavisi

Antibiotikler: Kan kültürü alındıktan sonra sonucunu beklemeden yüksek doz penisiline başlanır.

Dozaj: Günde 30-50 milyon ünite kristalize penisilin i.v. enfüzyon şeklinde verilir.

Cerahat odaklarının temizlenmesi: Şayet mümkün olabiliyorsa mevcut cerahat odaklarının (safra kesesi, enfekte abortus, sinuslar, plevra ampiyemi) cerrahî yolla temizlenmesine çalışılmalıdır.

By admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir