KIZAMIK (RUBEOLA):
Özellikle solunum sistemini ve deriyi tutan, çok bulaşıcı, ateşli ve döküntülü akut bir virüs hastalığıdır. Dünyanm her yerinde görülür. Bir çocukluk çağı hastalığı olup, çoğunlukla 15 yaşına gelmeden geçirilir. Salgınlar genellikle kış sonu ve ilkbaharın ilk aylannda görülür. Kızanuk çok bulaşıcıdır. Virüs burun-boğaz salgılan ile doğrudan temas ederek veya damlacık enfeksiyonu sonucu solunum yolundan alınır. Ayrıca plasentadan da geçebiir ve konjenital (doğumsal) kızarnığa neden olur.
ilirtil Elastalık 10-12 günlük kuluçka döneminden sonıa ateş ve halsizlikle başlar. Nezle, konjiktivit ve öksürük vardır. Belirtiler giderek şiddetlen.ir. Döküntülerden iki gün önce, ağız rnukozasında azı dişler hizasında, sayılan giderek artan kopuk lekeleri görülür. Bunlar toplu iğne başı büyüklüğünde, beyazımtırak bir merkeze sahip kırmızı lenf bezlerinde büyüme, karakterize ve 4-5 gün siren ön belirtiler dönemi bulunur. Bu belirtiler dökünttiler çıkınca geriler. Kırmızı döküntüler alın ve yüzden başlar, gövdeye kol ve bacaklara yayılır. Yumuşak damakta kırmızı enantemler görülebilir. Döküntüler ortalama 3 gün devam eder. Bazen de görülmeyebilir. Boyun, kulak arkası lenf bezleri erkenden büyür ve döküntülerin kaybolmasmdan sonra da bu bir süre devam edebilir. Kızamıkçık virüsü gebelere bulaştığı zaman, gebeliğin süresine bağlı olarak fetüste; sağırhk, kalp anormallikleri, katarakt, ölü ve erken doğuınlar gibi sorunlara neden olmaktadır.

Tedavi:

Özel bir tedavisi yoktur. Korunıda aşı uygulanır, %95 oranında bağışıklık sağlar. Gebeliğin ilk üç ayında hastalanan kişilerin bebeğinin alınması tıbbi bir gerekliliktir.

By admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir