Bap Bilimsel Araştırma Projesi

(BAP) Bilimsel Araştırma Projesi

Bilimsel Araştırma Projesi neredeyse her üniversite tarafından yürütülen çalışma şekillerinden biridir. Bu projelerin geliştirilmesi ve sonrasında hayata geçirilmesi demek topluma sanata, teknolojiye ve bilime yerel olmak ile birlikte evrensel boyutta da katkı sağlayacaktır.

Üniversitelerin bünyesinde kurulmuş olan birimlerde ve bu birimde görev yapanların kendi alanlarında uzman kişilerden oluştuğu komisyonlar aracılığı ile üniversitelere gelen bilimsel araştırma projeleri yine bu uzman ekiplerce değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda AR-GE çalışmalarına değecek düzeyde olan projelerin her aşaması yine komisyonlarca zaman zaman değerlendirmeye tabi tutulur ve süreç içinde üniversite tarafından gerekli her türlü destek proje sahiplerine sağlanmaya çalışılır. Komisyon üyeleri özelikle bu değerlendirmelerini 6 aylık periyotlar ile yapar ve incelemelerinden sonra bir değerlendirme raporu hazırlar.

Komisyon Üyelerinin Yetkinliği
Bu projelerin değerlendirildiği komisyonlarda en yetkili kişi proje yöneticisi olarak adlandırılır. Ayrıca üniversitede BAP’ta, proje yöneticisi olabilmek için en az doktora sahibi olmak gerekmektedir. Komisyon üyeleri genellikle üniversite öğretim üyelerinden olsa da bu öğretim üyelerinin hepsi de aynı üniversiteye mensup olmak gibi bir zorunlulukları yoktur.

Proje grupları genellikle 6 ya da 8 kişiden oluşsa da bu konuda herhangi bir kısıtlama durumu söz konusu değildir. Yine proje süreleri projenin durumuna göre 1 ya da 2 yıl arasında değişen sürelerde tamamlanabilmektedir.

Bilimsel Araştırma Projelerinin Bütçesi
Bilimsel araştırma projelerinin bütçeleri projenin sürdürüldüğü üniversitenin bütçesi doğrultusunda karşılanır. Proje için gerekli makine teçhizat alımı yine projeye katkı sağlayacak bilgisayar yazılımları ve kapasitesi güçlü bilgisayar temini, proje için gerekli olan saha araştırması ve yine projeye katkı sağlayabilecek uzman kişileri projeye dahil etme çalışmaları üniversite aracılığı ile yürütülecek durumlardır.

Projelerin bütçeleri proje yöneticisi tarafından projenin gereksinimlerine göre değerlendirilir ve bu yönde oluşturulan bütçeler proje komisyonuna sunulur. Komisyon bunu değerlendirmeye alır ve belli bir miktarın üzerine çıkmış olan bitçeler için yayın yapma şartı konulur ki bu miktar üniversiteden üniversiteye göre değişmek ile birlikte genellikle 30 bin ile 40 bin TL arasında değişen bir rakamdır.

Bilimsel araştırma projelerinin evrensel düzeyde yararlarından ziyade projeye katkı sağlayanlar açısından da oldukça faydalı yanları bulunmaktadır. Mesela projeye dahil olan kişiler için bu durum artı puan olur ve akademik ilerlemelerine fazlası ile katkı sağlar.

Yine bu projelerde yer alan kişilerin kendilerini kanıtlayarak daha büyük projelerde yer alma imkanları artmaktadır.

BAP bilgi ve teknolojiye olduğu kadar hem ülke ekonomisine hem de bilimin gelişmesine oldukça fayda sağlar.

By admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir